Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Ιστορία: παράγοντας συμφιλίωσης και κατανόησης


Η μάχη των βιβλίων της ΙστορίαςΔύο Κύπριοι πανεπιστημιακοί, ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος (οι δρ Γιάννης Παπαδάκης, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και ο δρYucel Vural, επίκουρος καθηγητής Πολιτικών επιστημών), σύγκριναν και ανάλυσαν τις βασικές διαφορές μεταξύ των βιβλίων της Ιστορίας που διδάσκονται στα εκπαιδευτήρια των δύο κοινοτήτων. Στην τουρκοκυπριακήπλευρά έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές το 2004, μετά την άνοδο τουΤαλάτ στην εξουσία. Οι δύο εισηγητές συμφώνησαν στην ανάγκη συνεχούς ανανέωσης, που θα μπορούσε να στηρίζεται στις αποφάσεις του Συμβουλίουτης Ευρώπης (2001/12) που αφορούν στη διδαχή του μαθήματος τηςΙστορίας: "Η διδασκαλία της Ιστορίας πρέπει να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη συμφιλίωση, την αναγνώριση, την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών... να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προαγωγή θεμελιωδών αξιών, όπως η ανοχή, αμοιβαία κατανόηση ...να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες με κριτικό και υπεύθυνο τρόπο".
Το Συμβούλιο συστήνει επίσης την ανοικτή συζήτηση που να βασίζεται σεμια πολυδιάστατη θεώρηση, ιδίως όσον αφορά επίμαχα και λεπτά ζητήματα:από τη μια η διδασκαλία της Ιστορίας δεν πρέπει να αποτελεί μέσοιδεολογικής νόθευσης ή προπαγάνδας, από την άλλη δεν πρέπει ναχρησιμοποιείται για την προαγωγή μισαλλόδοξων και υπερεθνικιστικών,ξενοφοβικών, φυλετικών ή αντισημιτικών ιδεών. Αυτές οι αρχές μπορούννα γεφυρώσουν και τις διαφορές αντιλήψεων που κυριαρχούν στιςπρόσφατες δημόσιες συζητήσεις για το θέμα των βιβλίων της Ιστορίας.

Οιενδιαφέρουσες και επίκαιρες διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου προσφέρονται κάθε δεύτερη Τετάρτη στην αίθουσα Ουνέσκο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις 7 το βράδυ.

Κωδικός άρθρου: 834139
ΠΟΛΙΤΗΣ - 15/11/2008, Σελίδα: 74

Δεν υπάρχουν σχόλια: