Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Συνάδελφοι, σας κοινοποιώ το κείμενο που εστάλη σε ΟΕΛΜΕΚ και Υ.Π.Π. με βάση τις αποφάσεις της συνεδρίασης του ΣΕΚΦ της 11/10/2008

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Τ.Κ. 22159, 1518 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ. 22-378480, ΦΑΞ. 22-379430
E-MAIL: sekf-oelmek@cytanet.com.cy
www2.cytanet.com.cy/SEKF


Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008
Προς:
ΟΕΛΜΕΚ
Συντονίστρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων (μέσω ΟΕΛΜΕΚ)
Φιλολόγους

Θέμα:
Ιστορία Γ΄ Λυκείου
1. Στις 11/9/2008 ο ΣΕΚΦ, σε επιστολή που σας κοινοποιήθηκε, τόνιζε τα εξής:
«Ο ΣΕΚΦ αντιμετώπισε από την αρχή (επιστολή 5/2/08 προς Συντονίστρια
ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων) με έντονο προβληματισμό την εισαγωγή
του νέου βιβλίου Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ως βασικού
βιβλίου διδασκαλίας των μαθητών της Κατεύθυνσης. Πρόκειται για ένα βιβλίο
εξαιρετικά συνοπτικό, στο οποίο μέσα σε 231 σελίδες εξιστορείται η περίοδος
από το 1815 έως σήμερα. Παράλληλα, πρόκειται για ένα βιβλίο με πληθώρα
όρων, γεγονότων και ονομάτων που απαιτούν ερμηνεία και κατανόηση,
και τα οποία δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία του και την
εξέτασή του, όπως απέδειξε και η διδασκαλία του στη διάρκεια της
περσινής χρονιάς στην Ελλάδα. Η συστηματική εξέταση των πηγών απουσιάζει από
το συγκεκριμένο βιβλίο, γεγονός που το φέρνει σε αντίθεση με την πρόθεση του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει έμφαση στην αξιολόγηση των πηγών.
Στην ουσία πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν απευθύνεται σε μαθητές που
επιλέγουν το μάθημα της Ιστορίας ως μάθημα Κατεύθυνσης και αυτό βεβαίως είναι
λογικό, αφού το εν λόγω βιβλίο διδάσκεται στην Ελλάδα στο μάθημα της Ιστορίας
Κοινού Κορμού και όχι στην Κατεύθυνση. Από τότε ο ΣΕΚΦ επισήμανε την
αναγκαιότητα έγκαιρης προετοιμασίας και διαλόγου για τη σύνταξη του εξεταστικού
δοκιμίου. Τοποθετήθηκε επίσης (επιστολή 2/7/08 προς Συντονίστρια ΕΜΕ
Φιλολογικών Μαθημάτων) στο εξεταστικό δοκίμιο που του κοινοποιήθηκε στο τέλος
του Ιουνίου και τόνισε με έμφαση την απουσία της επιστημονικής βάσης πάνω στην
οποία θα έπρεπε να στηρίζεται το εξεταστικό δοκίμιο, την αναγκαιότητα συγκρότησης
επιστημονικής ομάδας που θα επέβλεπε την εκπόνηση του εξεταστικού δοκιμίου και,
κυρίως, την αδυναμία του νέου σχολικού εγχειριδίου να εξυπηρετήσει τους στόχους
που έθετε το εξεταστικό δοκίμιο. Επισήμαινε, επίσης, την απουσία ουσιαστικής
επιμόρφωσης των συναδέλφων, μια επιμόρφωση η οποία θα έπρεπε να είχε ήδη
αρχίσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά». Πρότεινε, παράλληλα, ένα μέρος του
βιβλίου Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου να αποτελεί διδακτέα και όχι
εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Κατεύθυνσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να
εξεταστούν στην ύλη της Ιστορίας της Κύπρου και σε δύο θεματικές ενότητες από το
βιβλίο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ), βιβλίο από το οποίο
διδάσκονται και εξετάζονται στην Ελλάδα οι μαθητές που επιλέγουν το μάθημα της
Ιστορίας Κατεύθυνσης.

2. Η ομόφωνη θέση του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ, του μεγαλύτερου συνδέσμου της ΟΕΛΜΕΚ,
δεν υιοθετήθηκε από τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ και δεν προωθήθηκε προς τον
αποδέκτη της, Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Δυστυχώς, ένα μήνα μετά, η
εμπειρία της διδασκαλίας του νέου βιβλίου έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχαμε πει
στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου. Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες της
αγανάκτησης και της απόγνωσης των συναδέλφων από τη διδασκαλία του νέου
βιβλίου. Η ύλη, λόγω της πυκνότητας του κειμένου και της δυσκολίας του λόγου,
λόγω του τεράστιου αριθμών όρων που περιέχονται ακόμη και σε μία παράγραφο,
δύσκολα καλύπτεται. Γινόμαστε παράλληλα μάρτυρες της απογοήτευσης των
μαθητών, της διογκούμενης τάσης όσων έχουν επιλέξει την Ιστορία Κατεύθυνσης να
μην εξεταστούν το μάθημα στο τέλος της χρονιάς και βρισκόμαστε μπροστά στον
κίνδυνο του δραστικού περιορισμού για την επόμενη χρονιά των μαθητών που θα
επιλέξουν το μάθημα. Ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι, χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση,
καλούνται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός νέου εξεταστικού δοκιμίου, το
οποίο δίνει έμφαση στην εξέταση και στην αξιολόγηση των πηγών βασιζόμενοι σε
ένα βιβλίο με ελάχιστες πηγές αναμένοντας την αποστολή «υποστηρικτικού υλικού».

3. Και ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, διαπιστώνουμε
έκπληκτοι ότι η αδυναμία μείωσης της ύλης εκ μέρους του Υπουργείου οφείλεται στο
ΣΕΚΦ, ως εάν ο ΣΕΚΦ να είναι αυτός που καθόρισε την ύλη και είναι αυτός που
είναι αρμόδιος για την αύξηση ή τον περιορισμό της. Με κείμενο το οποίο απεστάλη
στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης Επιθεωρητές και Σύμβουλοι Φιλολογικών
Μαθημάτων προσπαθούν να μεταθέσουν αρμοδιότητες αποκλειστικά δικές τους στο
Σύνδεσμο των Φιλολόγων. Ενώ οι τοποθετήσεις, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες
του ΣΕΚΦ για την εισαγωγή του νέου βιβλίου και την απουσία επιμόρφωσης, η
επίσημη τοποθέτησή του στις 11/9 δε λαμβάνονται υπόψη, ο ΣΕΚΦ παρουσιάζεται
ξαφνικά ως ο υπεύθυνος για τη μη μείωση της ύλης.

4. Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κοινοποιείται στο ΣΕΚΦ νέος
προγραμματισμός (10/10) για την Ιστορία της Γ΄ Λυκείου από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί η διδασκαλία των Θεμάτων Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου. Αφαιρείται
λοιπόν το βιβλίο το οποίο ο ΣΕΚΦ προτείνει ως το πιο κατάλληλο για εξέταση από
τους μαθητές της Κατεύθυνσης και παραμένει ως εξεταστέα και διδακτέα ύλη το
βιβλίο Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Λυπούμαστε να
παρατηρήσουμε ότι αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όσων συνέταξαν τον
προγραμματισμό της Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις οδηγίες σύνταξης του
εξεταστικού δοκιμίου τόσο σε αυτές που κοινοποιήθηκαν στο ΣΕΚΦ στο τέλος του
Ιουνίου όσο και σε αυτές που δόθηκαν το Σεπτέμβριο στους συναδέλφους απουσίαζε
η πρόνοια για ερωτήσεις από τα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (δείτε και την
ανακοίνωση του ΣΕΚΦ, ημερ. 2/7/2008). Δυστυχώς δε γίνεται αντιληπτό ότι το
πρόβλημα, που καθημερινά διογκώνεται στο σχολείο, δημιουργείται από το ίδιο το
νέο βιβλίο και τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Το νέο βιβλίο, το νέο εξεταστικό
δοκίμιο και η απουσία ουσιαστικής και συστηματικής επιμόρφωσης, ιδιαίτερα πάνω
στην αξιολόγηση και την μεθοδολογία προσέγγισης των πηγών, (κάτι που έπρεπε να
είχε γίνει από την προηγούμενη χρονιά) δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τα οποία
δεν πρόκειται να λυθούν με την αφαίρεση των Θεμάτων Νεοελληνικής Ιστορίας.

5. Ο ΣΕΚΦ δε συναινεί σε μια τέτοια αλλαγή της ύλης, η οποία ουσιαστικά δε λύνει
κανένα πρόβλημα. Εμμένει στην ομόφωνη θέση της 11/9 και τονίζει εμφαντικά για
μια ακόμη φορά ότι το βιβλίο Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου είναι
ακατάλληλο, για να αποτελέσει εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Ιστορίας
Κατεύθυνσης. Εμμένει στη θέση του για τη διδασκαλία και εξέταση των Θεμάτων
Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου και δεν ευνοεί την επαναφορά του παλιότερου
βιβλίου (Σκουλάτου, Δημακόπουλου, Κόνδη). Καλεί παράλληλα το Υ.Π.Π. και την
ΟΕΛΜΕΚ να αναλάβουν τις ευθύνες του και να προστατέψουν μαθητές και
διδάσκοντες από τον κίνδυνο απαξίωσης του μαθήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
όλοι εργαζόμαστε για το καλό της εκπαίδευσης του τόπου μας και ότι πέρα και πάνω
από κάθε σχεδιασμό τοποθετούμε τους ανθρώπους που τη διακονούν, μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
6. Ο ΣΕΚΦ επιθυμεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού,
προκειμένου να υποστηρίξει και δια ζώσης τις θέσεις του.

Η Πρόεδρος
Γεωργία Κούμα
Ο Γραμματέας
Σταύρος Σταύρου

Σχόλιο από τη συνάδελφο Εύα Νεοκλέους:

Η απόφαση του ΣΕΚΦ κοινοποιήθηκε στην ΟΕΛΜΕΚ στις 13/10/08.Αφού το θέμα επείγει τόσο, γιατί δε συνήλθε ως τώρα η ΟΕΛΜΕΚ να τοποθετηθεί;
Η κωλυσιεργία αυτή επιτείνει το αδιέξοδο.Εύλογο το ερώτημα:
Ποιους εξυπηρετεί αυτός ο χαμένος χρόνος;

Εύα Νεοκλέους, μέλος του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ

15 Οκτώβριος 2008 7:41 πμ

ΜΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

...Ευτυχώς η προσπάθεια - και ο αγώνας- των εκπαιδευτικών και των πανεπιστημιακών επιστημόνων δεν σταματά κι εκτείνεται σε πολλές κατευθύνσεις, πέρα από τον «χυλό» της νεοφιλελεύθερης «παγκοσμιοποίησης», και πέρα από το μίζερο ένα και μοναδικό βιβλίο, όπως αυτό της "Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου κόσμου (από το 1815 ως σήμερα)" [για συντομία Ι.Ν.Σ.Κ.] και τις περιώνυμες «νεοφιλελεύθερες» συγγραφικές τριανδρίες! Τριανδρίες που σεβόμενες τις διακηρύξεις περί «φιλελευθερισμού» ΔΕΝ θα έπρεπε να επιβάλλουν το ένα και αποκλειστικά σοφό βιβλίο, το «δικό» τους - παράγωγο μιας πολιτικής λογικής που «ιδρυματοποιεί» την ιστορική επιστήμη.
Η ευρωπαϊκή και παγκόσμια πορεία της διδασκαλίας στην Ιστορία [και σε όλα τα μαθήματα] οδεύει προ καιρού πέρα από την τυραννία του ενός βιβλίου. Οι νέες διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι αποτελούν εγγύηση ότι οι φιλόλογοι-και δη οι ιστορικοί!- μπορούν να μετατρέψουν το μεράκι και το πάθος τους σε επιτυχή προσέλευση των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας και σε ωφέλιμα αποτελέσματα για το μαθητόκοσμο, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Αν μη τι άλλο, το Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων "Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση" (Λεμεσός, 3-4.10.08) απετέλεσε σοβαρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και πολλά και ποιοτικά μάς δίδαξε όλους, ανεξαιρέτως, κι ας υπάρχουν, όπως είναι φυσιολογικό, ορισμένες προσωπικές, ομαδικές, ιδεολογικές τοποθετήσεις, ή και επιμέρους ενστάσεις. "Ας κρατήσουν οι χοροί", λοιπόν, με ενωτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων, χωρίς αποκλεισμούς και υστεροβουλίες. Σε σχέση με το σχολικό βιβλίο Ι.Ν.Σ.Κ. της Γ΄ Λυκείου, η πολλαπλή θεματολογία αυτού του σημαντικού Συνεδρίου, αφενός, δεν ευνόησε για αντικειμενικούς λόγους μια αναλυτική και εξαντλητική συζήτηση για τα προβλήματα, τις διαδικασίες, τις στοχοθεσίες της διδασκαλίας του βιβλίου Υπήρξαν επί του περιεχομένου του βιβλίου Ι.Ν.Σ.Κ. συχνές αναφορές, ερωτήσεις, σχολιασμοί, αγωνία για την περιπέτεια της ιστορικής γνώσης και των μαθητών μας, αλλά και μια ενδιαφέρουσα εισήγηση του επισκέπτη λέκτορα του Ιστορικού Τμήματος Πανεπ. Κύπρου κ. Τάσου Χατζηαναστασίου, η οποία φώτισε προβλήματα της διδασκαλίας και του περιεχομένου του βιβλίου.
Αφετέρου, ανέδειξε τη συνθετότητα του προβλήματος "διδάσκω Ιστορία στη Μέση Εκπαίδευση" και μάλιστα στη διαιρεμένη και ημικατεχόμενη Κύπρο στους δύσκολους καιρούς της παγκοσμιοκρατίας, τον καταθλιπτικό ρόλο των ιδεολογικών αγκυλώσεων και άτυπων θεσμών, την καταστροφική επίδραση του εξετασιοκεντρικού συστήματος, την ανυπαρξία επιμόρφωσης των διδασκόντων από μεριάς των οργάνων της Πολιτείας - τόσο γενικά όσο και για το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο της Γ΄Λυκείου Ι.Ν.Σ.Κ. που συνέγραψε η ευνοούμενη ελλαδική πανεπιστημιακή τριανδρία. Αλλά απέδειξε και το πόσο μακριά νυχτωμένοι είναι τόσα χρόνια όσοι υπήρξαν και υπάρχουν αρμόδιοι για την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων γνωσιολογικών, παιδαγωγικών και επιμορφωτικών εξελίξεων, και των αναγκών της διδασκαλίας της ιστορίας και γενικότερα της εκπαίδευσης!!!

Προσπάθειες έγιναν από τους κατά καιρούς παράγοντες του Υ.Π.Π. και σκέψεις υπήρξαν. Αποτελέσματα δεν προέκυψαν! Και τώρα όλοι τρέχουμε, μήπως και προλάβουμε το τρένο…
Κατά τρίτον, στο θέμα του βιβλίου της Ι.Ν.Σ.Κ. φωτίστηκε με καθαρό τρόπο το ότι η ανάθεση συγγραφής στη συγγραφική ομάδα έγινε στην Αθήνα με αδιαφανείς διαδικασίες:

η συγγραφή έγινε εν τάχει. Η εισαγωγή (κατ’ άλλους «επιβολή») του συγκεκριμένου βιβλίου (πάντα ακολουθώντας την ...παράδοση) δρομολογήθηκε σε Ελλάδα και Κύπρο για πλείστους άλλους σκοπούς και όχι για την παιδαγωγική και επιστημονική αξία του περιεχομένου, ή έστω τη βελτίωση του «ταχυφαγείου» των εισαγωγικών εξετάσεων στα ΑΕΙ.
Τέταρτον, το βιβλίο γράφτηκε για να διδαχθεί στην «Ιστορία Κοινού Κορμού». Στην Ελλάδα στους μαθητές του «Κορμού» διδάσκεται [«διδάσκεται»;;;!!!]. Στην Κύπρο όλοι προσπαθούμε ακόμη να καταλάβουμε γιατί το βιβλίο εισήχθη και στην «Ιστορία Κορμού», αλλά και στην «Ιστορία Κατεύθυνσης» για τους υποψήφιους φιλοσοφικών σχολών!

Δηλαδή παραβιάστηκε και αυτή η στοιχειώδης πρόβλεψη των συγγραφέων και των προδιαγραφών συγγραφής που έθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αθήνας: το ελλαδικό βιβλίο γράφτηκε για να διδάσκεται στην «Ιστορία του Κοινού Κορμού»!!!

Αναζητάμε απαντήσεις πειστικές:

Τι είναι αυτό που επέβαλε αυτή τη λύση;

Τι είναι αυτό που απέκλεισε τη λύση εξαρχής να διδαχθούν ορισμένα κεφάλαια από τα «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας», που είναι το βιβλίο Ιστορίας Κατεύθυνσης της Ελλάδας ως πιο έγκυρο και αρμόζον στην εξειδικευμένη γνώση των μαθητών -υποψήφιων φοιτητών Φιλοσοφικών Σχολών; (Κι ας μη μας πουν για «αποθέματα του παλιού βιβλίου που καταστράφηκαν», «δύσκολο βιβλίο τα «Θέματα Νεοελλην. Ιστορίας» κλπ.).

Όσοι πανεπιστημιακοί και καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης ενημερώθηκαν επ’ αυτού στις εργασίες του Συνεδρίου ΣΕΚΦ-ΠΕΦ απορούσαν για την επιλογή αυτή που έγινε από τη Δ/νση Μ.Ε. της Κύπρου και το Υ.Π.Π.!

Πέμπτον, στο Συνέδριο το βιβλίο Ι.Ν.Σ.Κ. επανειλημμένα χαρακτηρίστηκε δύσκολο στη διδασκαλία τόσο ως βιβλίο της «Ιστορίας του Κορμού» όσο και ως βιβλίο της «Ιστορίας Κατεύθυνσης».

Επιπλέον, σημειώνω α) ότι στην Ελλάδα διδάσκεται και εξετάζεται στην «Κατεύθυνση» το βιβλίο "Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας".

β) ότι στην Κύπρο, σύμφωνα με τον φετινό προγραμματισμό, διδάσκεται ύλη τριών βιβλίων [«Ιστορία Ν.Σ.Κ.», «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας», «Ιστορία της Κύπρου»]!!! Προγραμματισμός που μετατρέπει σε … πανευτυχείς δρομείς τους μαθητές, τους διδάσκοντες καθηγητές, τους γονείς, και καθιστά … δυστυχή μόνο την «παρα-παιδεία».

Μήπως τον προγραμματισμό αυτό τον επέβαλε ο ΣΕΚΦ;;;; Όχι , ασφαλώς!

Αντιθέτως, στις προτάσεις του ΣΕΚΦ προβλεπόταν και μείωση της προτεινόμενης ύλης. Ωστόσο κι αυτή η ψιθυρολογία σε βάρος του ΣΕΚΦ, κατευθυνόμενα, φτάνει στα Λύκεια τις τελευταίες μέρες!!!

Θυμίζω ότι στην Ελλάδα το βιβλίο Ι.Ν.Σ.Κ. έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τους διδάσκοντες αλλά και από την Ομοσπονδία των καθηγητών (ΟΛΜΕ). Επίσης, είναι εξαιρετικά χαμηλή η επιλογή του μαθήματος από τους μαθητές για εξέταση (κοντά στο 5,2%). Σε έρευνα του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (δημοσίευση στις αθηναϊκές εφημερίδες, Απρίλιος 2008) μεταξύ των διδασκόντων, το βιβλίο Ι.Ν.Σ.Κ. είχε τη χαμηλότερη αποδοχή από όλα τα νέα βιβλία (32%).

Ενώ στην Κύπρο;

Καμιά από τις προειδοποιήσεις και αντίθετες γνώμες δεν εισακούστηκε. Δρομολογήθηκε από το Νοέμβριο του 2007 η εισαγωγή του με συνοπτικές διαδικασίες και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διδασκαλία του. Μόνο ο ΣΕΚΦ, αφού ανέθεσε σε επιτροπή μελών του, και αφού μελέτησε το θέμα και τα βιβλία, με 3 ομόφωνες αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. υποδείκνυε στο Υ.Π.Π. και στην ΟΕΛΜΕΚ τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν από τη διδασκαλία και την εξέταση του βιβλίου Ι.Ν.Σ.Κ.. Αξιολογούσε αρνητικά, εκτός των άλλων, και την ποσότητα των προτεινόμενων διδακτέων κεφαλαίων, αλλά και τη διδασκαλία του βιβλίου. Ζητούσε να στηριχθεί η διδασκαλία στο βιβλίο «Θέματα Νεοελλ. Ιστορίας» με επιλογή μόνο ορισμένων κεφαλαίων, όπως ισχύει στην Ελλάδα.

Οι ομόφωνες αποφάσεις του ΣΕΚΦ ελήφθησαν: 5 Φεβρουαρίου 08, 2 Ιουλίου 08, 11 Σεπτεμβρίου 08. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ!!!

Και διαβάστε τις αποφάσεις στην ιστοσελίδα του ΣΕΚΦ [www2.cytanet.com.cy/SEKF]. Οι αποφάσεις έγιναν αντικείμενο λοιδορίας ή έμειναν αναπάντητες ή/και απορρίφθηκαν ή/και δεν έγιναν αντικείμενο μελέτης. Κι αυτά συνέβησαν, παρόλο που ο ΣΕΚΦ μάλλον ανήκει στους λίγους φορείς που έκαναν την πιο προσεκτική μελέτη και τοποθέτηση
επί του θέματος.
Στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υ.Π.Π. προχώρησαν προς τη γνωστή αδιέξοδη κατεύθυνση, θέτοντας το βιβλίο Ι.Ν.Σ.Κ. ως κύριο βιβλίο διδασκαλίας και ορίζοντας σχεδόν το σύνολό του ως διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τις Παγκύπριες Εξετάσεις!

Στην ΟΕΛΜΕΚ αγνόησαν τις δύο πρώτες αποφάσεις του ΣΕΚΦ και δεν αποδέχθηκαν την τρίτη απόφαση του ΣΕΚΦ, διότι πλέον τα «πράγματα είχαν προχωρήσει»!!! Τον Ιούνιο του 2009 κι αυτοί θα κατακεραυνώνουν τους πάντες για τη «μαθητική αποτυχία» κλπ. Το πάνσοφο «ρηχό κράτος της Παιδείας» διά κραυγών και παρεμβάσεων στα μ.μ.ε. έπεισε και την ΟΕΛΜΕΚ και τους καθηγητές και τον Υπουργό ότι έτσι πρέπει να γίνει. Οδεύουμε προς αδιέξοδο. Υπό την πίεση των εξοργισμένων διδασκόντων, λίγες μόνο μέρες από την έναρξη της διδασκαλίας έρχεται να προτείνει η Δ/νση Μέσης Εκπαίδευσης νέο «Προγραμματισμό». Αλλά και πάλι ρίχνει στα άχρηστα τα «Θέματα Νεοελλ. Ιστορίας»!

Η νέα απόφαση του ΣΕΚΦ [11.10.08] απορρίπτει και πάλι τον «Προγραμματισμό», διότι και πάλι εξοβελίζεται η «Θεματική Ιστορία»!!! Στη συνεδρίαση 11.10.08 μια άλλη πρόταση υποστήριξαν 3 μέλη του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ: Σε αντίθεση με τον προτεινόμενο «Προγραμματισμό» του Υ.Π.Π., να επανέλθει το προηγούμενο βιβλίο Ιστορίας στο μεταβατικό διάστημα που διανύουμε (εκπόνηση Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας, συγγραφή νέων βιβλίων), στο οποίο υπάρχει εμπειρία και επιμόρφωση των καθηγητών. Οι διδάσκοντες οφείλουν να μιλήσουν. Με νηφαλιότητα, μελέτη, αντικειμενική ματιά, αλλά και αποφασιστικότητα. Hic Rodhus hic saltus.


Γιώργος Μύαρης, μέλος του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ, εκλεγμένος με τον «Συνασπισμό Φιλολόγων».

Οι πρωτοκλασάτοι της ΟΕΛΜΕΚ ενοχλήθηκαν ...

σε λίγο θα αναρτηθεί η τελευταία ανακοίνωση του προεδρείου της ΟΕΛΜΕΚ της 09/10/2008 για το επίμαχο θέμα του εγχειριδίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου