Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

Για να μην μας οδηγήσουν σε αυτό το σημείο:

.
Ας αντιδράσουμε έγκαιρα!!!


Β.Καφαντάρης

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ για το ζήτημα του νέου βιβλίου Ιστορίας

ΘΕΜΑ: Βιβλίο ιστορίας Γ΄ Λυκείου «Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου» ΟΕΔΒ 2007

Οι παρακάτω υπογεγραμμενοι φιλόλογοι του Λυκείου ....................................................... θεωρούμε ότι:
Το βιβλίο είναι ακατάλληλο για χρήση από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου αφού
α) παρουσιάζει συνοπτικά τα ιστορικά γεγονότα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές απορίες στους μαθητές,
β) περιέχει περιττές λεπτομέρειες που επιβαρύνουν σημαντικά τους μαθητές – ιδιαίτερα της κατεύθυνσης - σε σχέση με την αφομοίωση της ύλης,
γ) η ιστορική γνώση παρέχεται αποσπασματικά με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να αποσαφηνίσουν τα ιστορικά δεδομένα,
δ) οι πηγές δεν είναι κατάλληλες για περαιτέρω προβληματισμό των μαθητών και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Ως εκ τούτου η προσθαφαίρεση ύλης δεν μπρορεί να επιλύσει το πρόβλημα, αφού αυτό είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο.
Επιβάλλεται η επαναφορά του περσινού διδακτικού βιβλίου προκειμένου να καταστεί δυνατό να προωθηθούν οι στόχοι του μαθήματος της ιστορίας και να αποφευχθεί η θυματοποίηση των μαθητών.
Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1.
2.
3.
4.
5. ...

Η πρώτη απόφαση του ΣΕΚΦ 05 Φεβρουαρίου 2008 (Ιστορία)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝΤ.Κ. 22159, 1518
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣΤΗΛ. 22-378480, ΦΑΞ. 22-379430
E-MAIL: info@oelmek.com.cy

05 Φεβρουαρίου 2008

Προς: Συντονίστρια ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (μέσω ΟΕΛΜΕΚ)

Θέματα: Ι. Προγραμματισμοί Ιστορίας Β΄ και Γ΄ ΛυκείουΙΙ. Κατάλογος Λογοτεχνικών Βιβλίων-Λογοτεχνικό Βιβλίο Γ΄ ΛυκείουΤο ΚΔΣ του ΣΕΚΦ στη συνεδρίαση της 2/2/2008 μελέτησε τους νέουςπρογραμματισμούς για το μάθημα της Ιστορίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου (λόγω τηςαναθεώρησης της ύλης αλλά και της αλλαγής των διδακτικών εγχειριδίων)...

Ι. Με βάση τα πιο πάνω και με τις επιφυλάξεις που αυτά δημιουργούν, το ΚΔΣμελέτησε τους προγραμματισμούς και τοποθετήθηκε για τις αλλαγές πουπροτείνονται για το μάθημα της Ιστορίας στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα:
• Είναι υπερβολικός ο αριθμός των τεσσάρων βιβλίων που προτείνονταιγια τη Β΄ Λυκείου (Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου Β΄Λυκείου-ΟΕΔΒ, μέρος της Ιστορίας του Νεότερου και του ΣύγχρονουΚόσμου Γ΄ Λυκείου-ΟΕΔΒ, Ιστορία της Κύπρου Βυζαντινή περίοδος-ΥΑΠ και Ιστορία της Κύπρου Μεσαιωνική και Νεότερη-ΥΑΠ) τόσογια τον Κοινό Κορμό όσο και για την Κατεύθυνση. Εφόσον όμως δενμπορούμε να αποφύγουμε το διαμοιρασμό του βιβλίου της Ιστορίαςτης Κύπρου Μεσαιωνική και Νεότερη, σε αυτήν την τάξη θα πρέπει ναδιδάσκεται μόνο η Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου.
• Διαφωνούμε με την εισήγηση να αρχίζει η διδασκαλία της Ιστορίαςτου Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου από το 1204. Παραλείπεταιόλη η περίοδος από το 565 ως το 1204, ουσιαστικά όλη η Βυζαντινή Ιστορία. Θεωρούμε πως δημιουργείται ένα τεράστιο ιστορικό χάσμα, το οποίο δύσκολα αναπληρώνεται.
• Το νέο βιβλίο Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου θα πρέπεινα διδάσκεται μόνο στην Γ΄ Λυκείου. Πρόκειται όμως για ένα βιβλίοπου, σχεδόν, περιληπτικά (μέσα σε 231 σελίδες) εξιστορεί την περίοδο από το 1815 ως σήμερα και το οποίο στην Ελλάδα διδάσκεται ως ύλητου Κοινού Κορμού και όχι της Κατεύθυνσης. Επιπλέον, είναι βιβλίομε ελάχιστο αριθμό πηγών και ελάχιστη εμβάθυνση στα ιστορικάγεγονότα. Από την άλλη, ο τρόπος γραφής του και η πυκνότητα τηςύλης θα δημιουργήσουν, αναπόφευκτα, προβλήματα στη σύνταξη τουεξεταστικού δοκιμίου της Γ΄ Λυκείου, έτσι όπως αυτό καθορίζεται απότον Οδηγό Σπουδών. Για τους λόγους αυτούς το ΚΔΣ του ΣΕΚΦ προτείνει να συμπεριληφθούν στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη τηςΙστορίας Κατεύθυνσης ενότητες από το βιβλίο Θέματα ΝεοελληνικήςΙστορίας Γ΄ Λυκείου-ΟΕΔΒ, βιβλίο που αποτελεί στην Ελλάδα τηδιδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθητών που επιλέγουν το μάθηματης Ιστορίας ως κατεύθυνση, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές καισυναδέλφους για ουσιαστικότερη εμβάθυνση στη μελέτη τηςΝεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
• Κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί για μια ακόμη φορά πως ο τελικόςπρογραμματισμός που θα φτάσει στα σχολεία θα πρέπει να λαμβάνειυπόψη την πολύ μεγάλη πίεση χρόνου που υπάρχει στη Β΄ και Γ΄Λυκείου, καθώς επίσης και τις μεγάλες απώλειες διδακτικών περιόδωνπου εκ των πραγμάτων συμβαίνουν στο Ενιαίο Λύκειο. Θα πρέπει ναδιασφαλιστεί ότι η ύλη που θα καθοριστεί θα καλύπτεται και θαυπάρχει και ο απαραίτητος χρόνος για επαναλήψεις.
• Αναμένουμε να ξεκινήσει πολύ σύντομα και η συζήτηση για τηναλλαγή του εξεταστικού δοκιμίου της Γ΄ Λυκείου. Η εισαγωγή νέωνεγχειριδίων, με τις δυσκολίες που ήδη αναφέραμε, επιβάλλουναλλαγές και στο εξεταστικό δοκίμιο.
• Οι δυσκολίες που υπάρχουν στον προγραμματισμό της ύλης της Ιστορίας της Κύπρου ενισχύουν την ήδη διατυπωμένη άποψη για νέο, ενιαίο ίσως, εγχειρίδιο για την Ιστορία της Κύπρου.
• Τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια για τη διδασκαλία της Ιστορίας ΚοινούΚορμού στη Β΄ Λυκείου (1,5 διδακτική περίοδος) επιβάλλουν αύξησητων ωρών διδασκαλίας σε, τουλάχιστον, δύο περιόδους.

Η ΠρόεδροςΓεωργία ΚούμαΟ ΓραμματέαςΣταύρος Σταύρου