Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Ενθαρρυντική εξέλιξη για μια διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Πλατφόρμα χαιρετίζει ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός την πρόσφατη παρουσίαση και στην Κύπρο της έκδοσης του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την Ιστορία των Βαλκανίων. Η έκδοση που παρουσιάστηκε στην Κύπρο με τη συνεργασία του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου, αφορά τα τελευταία επτακόσια χρόνια της Ιστορίας των Βαλκανίων, και γι’ αυτήν εργάστηκαν εξήντα επιστήμονες από όλες τις χώρες της περιοχής.
Θεωρούμε σημαντική εξέλιξη το γεγονός της συνεργασίας αυτών των επιστημόνων, καθώς και το γεγονός ότι η προσπάθειά τους άρχισε να αποδίδει καρπούς, τόσο στις χώρες της περιοχής, όσο και πέρα απ’ αυτή. Επισημαίνουμε όμως με ιδιαίτερη έμφαση το ότι η έκδοση αυτή, εκτός από τη γενικότερη χρησιμότητά της για τον καθένα, απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή εισάγοντας σύγχρονες μεθόδους στη διδασκαλία του μαθήματος: Δίνοντας έμφαση στην πολλαπλότητα των πηγών, ενθαρρύνει το μαθητή να θέσει ερωτήματα και να τα διερευνήσει, μακριά από στερεότυπα και προκαταλήψεις που σκοτώνουν την ιστορική και κριτική σκέψη.
Η Πλατφόρμα καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να αξιοποιήσει την πρωτοποριακή αυτή προσπάθεια και – εφόσον παρέχονται ειδικά για την Κύπρο πολλά αντίτυπα δωρεάν – να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της χρήσης των βιβλίων αυτών ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό – όπως εξάλλου είναι και ο ρόλος τους, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας για την πολλαπλότητα βιβλίων και πηγών.