Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ...ακυρώνεται, λόγω του μικρού αριθμού δηλώσεων συμμετοχής ...

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς Διευθυντές /Διευθύντριες Λυκείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
3 Φεβρουαρίου 2009
Θέμα :Ακύρωση Ημερίδας με θέμα Δημήτρης Χατζής
και Το Διπλό Βιβλίο

Σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 28 /1 /2009, πληροφορείστε ότι η Ημερίδα
που προγραμματιζόταν να γίνει σε επανάληψη στις 5 Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με
το πιο πάνω θέμα ακυρώνεται, λόγω του μικρού αριθμού δηλώσεων συμμετοχής.

Δρ Ζήνα Πουλλή Χαράλαμπος Κωνσταντίου
Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης