Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

'Ενθετο αφιέρωμα του ΠΟΛΙΤΗ "Συμφιλίωση, Παιδεία και Ιστορία"


Το 'ενθετο αφιέρωμα "Συμφιλίωση, Παιδεία και Ιστορία" δημοσιεύτηκε την Κυριακή 26-10-2008 και περιέχει άρθρα ειδικών και εκπαιδευτικών από τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Βιβλίο με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που αφορούν την Κύπρο (4ος- 15ος αι.)

Βιβλίο με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που αφορούν την ιστορία της Κύπρου (4ος- 15ος αι.), ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ιστορία κατεύθυνσης Β' Λυκείου, αν και οι πηγές είναι στο πρωτότυπο.
(Ευχαριστίες στη συνάδελφο Νέλλη για την χρήσιμη υπόδειξή της)