Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

6η πηγή Λατινοκρατία στην Ελλάδα - Άλωση Πόλης 1453

Θέμα απο εξεταστικό δοκίμιο της Β' Λυκείου

Αφού διαβάσετε το παρακάτω ιστορικό παράθεμα να απαντήσετε στην ερώτηση που ακολουθεί: Ποια σχέση αναπτύχθηκε ανάμεσα στους Έλληνες και τους Λατίνους στη διάρκεια της λατινοκρατίας; Ποιους τελικά διευκόλυνε αυτή η κατάσταση, σύμφωνα με την ιστορική πηγή και πώς πιστεύετε ότι συνετέλεσε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453;

Η διοίκηση των κατακτημένων χωρών, που καταργούσε κάθε τοπική αυτονομία, ακόμα και την εκκλησιαστική, κι η συστηματική εκμετάλλευση της χώρας δυνάμωναν τα μίση ανάμεσα σε Λατίνους και Έλληνες και διευκόλυναν τις τουρκικές κατακτήσεις. Μόνο η ρεαλιστική Βενετία ήξερε να προσαρμόζει τη διοίκησή της στις τοπικές ιδιορρυθμίες. Έτσι δεν κατάργησε τις ορθόδοξες επισκοπές στην Πελοπόννησο, επέτρεψε την αποκατάσταση των επισκόπων της Κεφαλονιάς και των Κυθήρων κι έκλεισε τις ανατολικές της κτήσεις στην Ιερή Εξέταση, στους Ιησουίτες και στην Εταιρεία «De propaganda fide”. Η Βενετία συγκέντρωνε τις προσπάθειές της στην τήρηση της εσωτερικής τάξης, στην εξωτερική άμυνα και στην οικονομική εκμετάλλευση της αυτοκρατορίας της»

Νίκος Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1994, σ. 35

5η Πηγή Κύπρος - Εμπόριο στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - VII

Ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο της Ραγούζας

Αικατερίνη Αριστείδου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1980

Οι ουσιαστικές εκδηλώσεις προβάλλονται