Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008

Καλομελέτα κι έρχεται ... αφιερωμένο στους επιμηθείς

Aδυναμία να κάλυψης της διδακτέας ύλης στο μάθημα «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου» της Γ' τάξης Λυκείου,
16/04/2008 21:07
Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr Αθήνα, 16/4/08
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έγινε τελευταία αποδέκτης δικαιολογημένων διαμαρτυριών από συναδέλφους φιλολόγους, που δηλώνουν αδυναμία να καλύψουν την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη στο μάθημα «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου» της Γ' τάξης Λυκείου, που για πολλούς μαθητές και μαθήτριες συμπίπτει και με την εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το άγχος των εκπαιδευτικών, κυρίως όμως των τελειόφοιτων του Λυκείου που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, εντείνεται, όχι μόνο λόγω του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, γεγονός που του προσδίδει έντονα ταξικά χαρακτηριστικά, αλλά και λόγω των πιέσεων που ασκούνται από αρμόδια στελέχη της εκπαίδευσης, να καλυφθεί όπως-όπως ύλη δεκάδων σελίδων στις ελάχιστες διδακτικές ώρες που απομένουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, έστω και «εικονικά»! Με τέτοιους όρους όμως μόνο για καλλιέργεια της ιστορικής παιδείας δεν μπορεί να γίνει λόγος!
Υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν, στις οποίες εφαρμόστηκαν εμβαλωματικά μέτρα, προέκυψαν πρόσθετα προβλήματα, όπως, λ.χ., αυθαίρετες, αποσπασματικές και απρογραμμάτιστες περικοπές στο μάθημα της ιστορίας ενόψει των εξετάσεων. Με τέτοιες πρακτικές, όμως, η παρεχόμενη ιστορική ύλη καθίσταται ασυνεχής και ακατανόητη, με αποτέλεσμα να επέρχεται πλήρης σύγχυση στους μαθητές και μαθήτριες, το μάθημα να απαξιώνεται στη συνείδηση τους και οι φιλόλογοι να μετατρέπονται σε φορείς μιας άγονης και ατελέσφορης γνώσης που ούτε καν τις εξεταστικές επιδιώξεις δεν μπορεί να υπηρετήσει, πόσο μάλλον την αδήριτη ανάγκη για καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των νέων.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση είμαστε υποχρεωμένοι να διαμαρτυρηθούμε για την προχειρότητα με την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών και εκπονούν τα αντίστοιχα βιβλία, χωρίς να συνεκτιμούν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πρακτικής. Επισημαίνουμε, ιδιαίτερα, την αντιπαιδαγωγική πρακτική της συνεχούς αύξησης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό και χωρίς διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.
Αρνητικές εντυπώσεις προκαλεί και το γεγονός ότι, ενώ το πρόβλημα δεν εμφανίζεται ξαφνικά σήμερα, δεν υπήρξε πρόνοια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του.
Έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα η κατάσταση, αναγκαία λύση, δυστυχώς, είναι η περικοπή των τελευταίων κεφαλαίων της ύλης, που θα αποβεί για ακόμη μια φορά σε βάρος της διδασκαλίας της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: