Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Σχετικά με την άντληση πηγών

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (δέσμη γ', δέσμη δ')

Φ.Κ/ ΒΩΡΟΣ κ.α (εκδόθηκε από 1983 ως 1994)

Περιέχει πλούσιο υλικό, (βιογραφικά, άρθρα, αποσπάσματα συμφωνιών, χάρτες)
που ξεκινά από το Διαφωτισμό
και φτάνει ως το ελληνοτουρκικό σύμφωνο του 1930

440 σελίδες
ΟΕΔΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια: