Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Κύπρος δεκαετία 1920, Αγρότες, Τοκογλυφία, Συνεταιρισμός Λόφου

Το χωριό  Λόφου, όπως και ολόκληρη η Κύπρος, την  δεκαετία  του 1920 περνά μια σοβαρή κρίση.    Η ζωή των γεωργών γίνεται δύσκολη. Η κατάσταση ιδιαίτερα για τους μικροκαλλιεργητές είναι αφόρητη. Οι κάτοικοι αναγκάζονται να πωλούν τα κτήματά τους σε εξευτελιστικές τιμές, γιατί οι έμποροι δεν τους δανείζουν χρήματα. «Ακίνητη περιουσία αξίας 150 λιρών πωλείται σε δημόσιο πλειστηριασμό για 50 λίρες μόνο, αγοραστής δε, υπήρξε ο δανειστής» (Εφημ. Ελευθερία 28/5/1921). Παράλληλα οι κακές καιρικές συνθήκες προξενούν ζημιές και η παραγωγή είναι πενιχρή.

Για να αντιμετωπίσουν την κερδοσκοπία των εμπόρων και να προασπίσουν τα συμφέροντά τους οι κάτοικοι των κρασοχωριών, αποφασίζουν την ίδρυση γεωργικού συνεταιρικού συνδέσμου. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία (14/5/1921), έγινε συνέλευση των κατοίκων των κρασοχωρίων στο Όμοδος, όπου εξέλεξαν επιτροπή για εγγραφή μελών με μετοχές προς 2 λίρες η καθεμιά. Έγιναν εγγραφές για δύο χιλιάδες μετοχές. Μετά τη σύσταση της Εταιρείας Οινοπαραγωγών, η τιμή του κρασιού ανεβαίνει, αφού η Εταιρεία αγοράζει σε πιο ψηλές τιμές από τους εμπόρους. Στις 24/4/1923 γίνονται εκλογές στην Εταιρεία. Η συνέλευση έγινε στο Βουνί. Οι κάτοικοι της Λόφου πρωτοστάτησαν στην όλη προσπάθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: