Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Ελλάδα 20ος αι. Μια συμβολή στο θέμα της γλώσσας

Δημοτικισμός και σοσιαλισμός

ΤΟ ΒΗΜΑ 01 Φεβρ. 2009 Παναγιώτης Νούτσος
H συζυγία δημοτικισμού και σοσιαλισμού δεν υπήρξε, κατά την εκδίπλωση της δεκαετίας του 1910, κάποια ευθύγραμμη διεργασία. Οι αποστάσεις που κρατήθηκαν ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: