Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Βιβλίο με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που αφορούν την Κύπρο (4ος- 15ος αι.)

Βιβλίο με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές που αφορούν την ιστορία της Κύπρου (4ος- 15ος αι.), ιδιαίτερα χρήσιμο για την Ιστορία κατεύθυνσης Β' Λυκείου, αν και οι πηγές είναι στο πρωτότυπο.
(Ευχαριστίες στη συνάδελφο Νέλλη για την χρήσιμη υπόδειξή της)

Δεν υπάρχουν σχόλια: