Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Συνάδελφοι, σας κοινοποιώ το κείμενο που εστάλη σε ΟΕΛΜΕΚ και Υ.Π.Π. με βάση τις αποφάσεις της συνεδρίασης του ΣΕΚΦ της 11/10/2008

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Τ.Κ. 22159, 1518 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ. 22-378480, ΦΑΞ. 22-379430
E-MAIL: sekf-oelmek@cytanet.com.cy
www2.cytanet.com.cy/SEKF


Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008
Προς:
ΟΕΛΜΕΚ
Συντονίστρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων (μέσω ΟΕΛΜΕΚ)
Φιλολόγους

Θέμα:
Ιστορία Γ΄ Λυκείου
1. Στις 11/9/2008 ο ΣΕΚΦ, σε επιστολή που σας κοινοποιήθηκε, τόνιζε τα εξής:
«Ο ΣΕΚΦ αντιμετώπισε από την αρχή (επιστολή 5/2/08 προς Συντονίστρια
ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων) με έντονο προβληματισμό την εισαγωγή
του νέου βιβλίου Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου ως βασικού
βιβλίου διδασκαλίας των μαθητών της Κατεύθυνσης. Πρόκειται για ένα βιβλίο
εξαιρετικά συνοπτικό, στο οποίο μέσα σε 231 σελίδες εξιστορείται η περίοδος
από το 1815 έως σήμερα. Παράλληλα, πρόκειται για ένα βιβλίο με πληθώρα
όρων, γεγονότων και ονομάτων που απαιτούν ερμηνεία και κατανόηση,
και τα οποία δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία του και την
εξέτασή του, όπως απέδειξε και η διδασκαλία του στη διάρκεια της
περσινής χρονιάς στην Ελλάδα. Η συστηματική εξέταση των πηγών απουσιάζει από
το συγκεκριμένο βιβλίο, γεγονός που το φέρνει σε αντίθεση με την πρόθεση του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει έμφαση στην αξιολόγηση των πηγών.
Στην ουσία πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο δεν απευθύνεται σε μαθητές που
επιλέγουν το μάθημα της Ιστορίας ως μάθημα Κατεύθυνσης και αυτό βεβαίως είναι
λογικό, αφού το εν λόγω βιβλίο διδάσκεται στην Ελλάδα στο μάθημα της Ιστορίας
Κοινού Κορμού και όχι στην Κατεύθυνση. Από τότε ο ΣΕΚΦ επισήμανε την
αναγκαιότητα έγκαιρης προετοιμασίας και διαλόγου για τη σύνταξη του εξεταστικού
δοκιμίου. Τοποθετήθηκε επίσης (επιστολή 2/7/08 προς Συντονίστρια ΕΜΕ
Φιλολογικών Μαθημάτων) στο εξεταστικό δοκίμιο που του κοινοποιήθηκε στο τέλος
του Ιουνίου και τόνισε με έμφαση την απουσία της επιστημονικής βάσης πάνω στην
οποία θα έπρεπε να στηρίζεται το εξεταστικό δοκίμιο, την αναγκαιότητα συγκρότησης
επιστημονικής ομάδας που θα επέβλεπε την εκπόνηση του εξεταστικού δοκιμίου και,
κυρίως, την αδυναμία του νέου σχολικού εγχειριδίου να εξυπηρετήσει τους στόχους
που έθετε το εξεταστικό δοκίμιο. Επισήμαινε, επίσης, την απουσία ουσιαστικής
επιμόρφωσης των συναδέλφων, μια επιμόρφωση η οποία θα έπρεπε να είχε ήδη
αρχίσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά». Πρότεινε, παράλληλα, ένα μέρος του
βιβλίου Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου να αποτελεί διδακτέα και όχι
εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Κατεύθυνσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να
εξεταστούν στην ύλη της Ιστορίας της Κύπρου και σε δύο θεματικές ενότητες από το
βιβλίο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου (ΟΕΔΒ), βιβλίο από το οποίο
διδάσκονται και εξετάζονται στην Ελλάδα οι μαθητές που επιλέγουν το μάθημα της
Ιστορίας Κατεύθυνσης.

2. Η ομόφωνη θέση του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ, του μεγαλύτερου συνδέσμου της ΟΕΛΜΕΚ,
δεν υιοθετήθηκε από τη Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ και δεν προωθήθηκε προς τον
αποδέκτη της, Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Δυστυχώς, ένα μήνα μετά, η
εμπειρία της διδασκαλίας του νέου βιβλίου έρχεται να επιβεβαιώσει όσα είχαμε πει
στην ανακοίνωση του Σεπτεμβρίου. Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες της
αγανάκτησης και της απόγνωσης των συναδέλφων από τη διδασκαλία του νέου
βιβλίου. Η ύλη, λόγω της πυκνότητας του κειμένου και της δυσκολίας του λόγου,
λόγω του τεράστιου αριθμών όρων που περιέχονται ακόμη και σε μία παράγραφο,
δύσκολα καλύπτεται. Γινόμαστε παράλληλα μάρτυρες της απογοήτευσης των
μαθητών, της διογκούμενης τάσης όσων έχουν επιλέξει την Ιστορία Κατεύθυνσης να
μην εξεταστούν το μάθημα στο τέλος της χρονιάς και βρισκόμαστε μπροστά στον
κίνδυνο του δραστικού περιορισμού για την επόμενη χρονιά των μαθητών που θα
επιλέξουν το μάθημα. Ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι, χωρίς ουσιαστική επιμόρφωση,
καλούνται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός νέου εξεταστικού δοκιμίου, το
οποίο δίνει έμφαση στην εξέταση και στην αξιολόγηση των πηγών βασιζόμενοι σε
ένα βιβλίο με ελάχιστες πηγές αναμένοντας την αποστολή «υποστηρικτικού υλικού».

3. Και ενώ αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα σε κάθε σχολική μονάδα, διαπιστώνουμε
έκπληκτοι ότι η αδυναμία μείωσης της ύλης εκ μέρους του Υπουργείου οφείλεται στο
ΣΕΚΦ, ως εάν ο ΣΕΚΦ να είναι αυτός που καθόρισε την ύλη και είναι αυτός που
είναι αρμόδιος για την αύξηση ή τον περιορισμό της. Με κείμενο το οποίο απεστάλη
στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης Επιθεωρητές και Σύμβουλοι Φιλολογικών
Μαθημάτων προσπαθούν να μεταθέσουν αρμοδιότητες αποκλειστικά δικές τους στο
Σύνδεσμο των Φιλολόγων. Ενώ οι τοποθετήσεις, οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες
του ΣΕΚΦ για την εισαγωγή του νέου βιβλίου και την απουσία επιμόρφωσης, η
επίσημη τοποθέτησή του στις 11/9 δε λαμβάνονται υπόψη, ο ΣΕΚΦ παρουσιάζεται
ξαφνικά ως ο υπεύθυνος για τη μη μείωση της ύλης.

4. Ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κοινοποιείται στο ΣΕΚΦ νέος
προγραμματισμός (10/10) για την Ιστορία της Γ΄ Λυκείου από τον οποίο έχει
αφαιρεθεί η διδασκαλία των Θεμάτων Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου. Αφαιρείται
λοιπόν το βιβλίο το οποίο ο ΣΕΚΦ προτείνει ως το πιο κατάλληλο για εξέταση από
τους μαθητές της Κατεύθυνσης και παραμένει ως εξεταστέα και διδακτέα ύλη το
βιβλίο Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου. Λυπούμαστε να
παρατηρήσουμε ότι αυτός ήταν ο αρχικός στόχος όσων συνέταξαν τον
προγραμματισμό της Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στις οδηγίες σύνταξης του
εξεταστικού δοκιμίου τόσο σε αυτές που κοινοποιήθηκαν στο ΣΕΚΦ στο τέλος του
Ιουνίου όσο και σε αυτές που δόθηκαν το Σεπτέμβριο στους συναδέλφους απουσίαζε
η πρόνοια για ερωτήσεις από τα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (δείτε και την
ανακοίνωση του ΣΕΚΦ, ημερ. 2/7/2008). Δυστυχώς δε γίνεται αντιληπτό ότι το
πρόβλημα, που καθημερινά διογκώνεται στο σχολείο, δημιουργείται από το ίδιο το
νέο βιβλίο και τις δυσκολίες που παρουσιάζει. Το νέο βιβλίο, το νέο εξεταστικό
δοκίμιο και η απουσία ουσιαστικής και συστηματικής επιμόρφωσης, ιδιαίτερα πάνω
στην αξιολόγηση και την μεθοδολογία προσέγγισης των πηγών, (κάτι που έπρεπε να
είχε γίνει από την προηγούμενη χρονιά) δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τα οποία
δεν πρόκειται να λυθούν με την αφαίρεση των Θεμάτων Νεοελληνικής Ιστορίας.

5. Ο ΣΕΚΦ δε συναινεί σε μια τέτοια αλλαγή της ύλης, η οποία ουσιαστικά δε λύνει
κανένα πρόβλημα. Εμμένει στην ομόφωνη θέση της 11/9 και τονίζει εμφαντικά για
μια ακόμη φορά ότι το βιβλίο Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου είναι
ακατάλληλο, για να αποτελέσει εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Ιστορίας
Κατεύθυνσης. Εμμένει στη θέση του για τη διδασκαλία και εξέταση των Θεμάτων
Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου και δεν ευνοεί την επαναφορά του παλιότερου
βιβλίου (Σκουλάτου, Δημακόπουλου, Κόνδη). Καλεί παράλληλα το Υ.Π.Π. και την
ΟΕΛΜΕΚ να αναλάβουν τις ευθύνες του και να προστατέψουν μαθητές και
διδάσκοντες από τον κίνδυνο απαξίωσης του μαθήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι
όλοι εργαζόμαστε για το καλό της εκπαίδευσης του τόπου μας και ότι πέρα και πάνω
από κάθε σχεδιασμό τοποθετούμε τους ανθρώπους που τη διακονούν, μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
6. Ο ΣΕΚΦ επιθυμεί συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού,
προκειμένου να υποστηρίξει και δια ζώσης τις θέσεις του.

Η Πρόεδρος
Γεωργία Κούμα
Ο Γραμματέας
Σταύρος Σταύρου

Σχόλιο από τη συνάδελφο Εύα Νεοκλέους:

Η απόφαση του ΣΕΚΦ κοινοποιήθηκε στην ΟΕΛΜΕΚ στις 13/10/08.Αφού το θέμα επείγει τόσο, γιατί δε συνήλθε ως τώρα η ΟΕΛΜΕΚ να τοποθετηθεί;
Η κωλυσιεργία αυτή επιτείνει το αδιέξοδο.Εύλογο το ερώτημα:
Ποιους εξυπηρετεί αυτός ο χαμένος χρόνος;

Εύα Νεοκλέους, μέλος του ΚΔΣ του ΣΕΚΦ

15 Οκτώβριος 2008 7:41 πμ

Δεν υπάρχουν σχόλια: