Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ για το ζήτημα του νέου βιβλίου Ιστορίας

ΘΕΜΑ: Βιβλίο ιστορίας Γ΄ Λυκείου «Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου» ΟΕΔΒ 2007

Οι παρακάτω υπογεγραμμενοι φιλόλογοι του Λυκείου ....................................................... θεωρούμε ότι:
Το βιβλίο είναι ακατάλληλο για χρήση από τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου αφού
α) παρουσιάζει συνοπτικά τα ιστορικά γεγονότα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές απορίες στους μαθητές,
β) περιέχει περιττές λεπτομέρειες που επιβαρύνουν σημαντικά τους μαθητές – ιδιαίτερα της κατεύθυνσης - σε σχέση με την αφομοίωση της ύλης,
γ) η ιστορική γνώση παρέχεται αποσπασματικά με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να αποσαφηνίσουν τα ιστορικά δεδομένα,
δ) οι πηγές δεν είναι κατάλληλες για περαιτέρω προβληματισμό των μαθητών και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Ως εκ τούτου η προσθαφαίρεση ύλης δεν μπρορεί να επιλύσει το πρόβλημα, αφού αυτό είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο.
Επιβάλλεται η επαναφορά του περσινού διδακτικού βιβλίου προκειμένου να καταστεί δυνατό να προωθηθούν οι στόχοι του μαθήματος της ιστορίας και να αποφευχθεί η θυματοποίηση των μαθητών.
Α/Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1.
2.
3.
4.
5. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: