Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Βιβλίο για την Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας

Τα φαντάσματα παραμένουν αόρατα

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΕΡΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

«το πολυπολιτισμικό χαρμάνι που συνθέτει τον πληθυσμό της πόλης συμπυκνώνει ένα από τα κύρια γνωρίσματα του αυτοκρατορικού οικοδομήματος: τη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο ανθρώπων διαφόρων γλωσσών, θρησκειών, παραδόσεων, εθίμων και ηθών. Αν και συνοδεύτηκε από πάμπολλες διακοινοτικές ρήξεις, κρίσεις και εντάσεις, η συνύπαρξη αυτή κουβαλούσε ταυτόχρονα κι ένα σωρό κοινά βιώματα, διασταυρούμενες λατρευτικές πρακτικές αλλά και ασήμαντες στιγμές μιας μοιρασμένης καθημερινότητας». Η πολυπολιτισμικότητα λοιπόν της οθωμανικής Θεσσαλονίκης ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα επάλληλων, συχνά συγκρουόμενων κύκλων με εθνο-θρησκευτικά κέντρα. ... η συνέχεια στα ΝΕΑ:

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=30&ct=19&artid=4488347&enthDate=22112008


Δεν υπάρχουν σχόλια: