Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008

Κυπριακό 1958 (αγγλική γελοιογραφία)


(Τουρκική αδιαλλαξία made in Britain)
(Σχέδιο για την Κύπρο - cyprus plan)

"Oh dear, oh dear, now do be a good genie and come back into the lamp ..."

First published by Daily Mirror on 29 January 1958 [Victor Weisz]

Δεν υπάρχουν σχόλια: